Mobirise Web Generator

PAPAYA ลาดพร้าว 55/2

1.ให้เช่าสถานที่ พร้อมทั้งมีสตูดิโอ สำหรับถ่ายภาพยนตร์, ละคร, มิวสิค, โฆษณา, ภาพนิตยสาร ฯลฯ

โทรติดต่อจองคิว

ได้ที่เบอร์ 081-6222200 หรือ 02-5398220

*** เนื่องจากคนนิยมถ่ายที่นี่พอสมควร โดยเจ้าหน้าที่ จะจัดคิวให้ใช้สถานที่ไม่ซ้ำเวลากัน

 

2. ให้เช่าเฟอร์นิเจอร์, เช่า Prop ออกนอกสถานที่ สำหรับงานถ่ายทำ และงานอีเว้นท์ต่างๆ


ระยะเวลาในการให้เช่า 5 วัน ราคาเช่าขึ้นอยู่กับจำนวนของที่เช่า


Reference

Reference
WITH YOUTUBE VIDEO